قشم و هرمز

5 روزه از 1400/07/28 2,750,000 تومان تکمیل
مشاهده تور

جزیره هنگام

4.5 روزه از 1400/07/28 2,750,000 تومان تکمیل
مشاهده تور

جزیره هرمز

4 روزه از 1400/08/25 2,350,000 تومان موجود
مشاهده تور
گروه تور عنوان تور مدت زمان تاریخ رفت و برگشت ظرفیت
قشم و هرمز به رنگ خلیج فارس 5 روزه 1400/08/02 ~ 1400/07/28 تکمیل
جزیره هنگام جزیره‌ی ساحل‌های نقره‌ای 4.5 روزه 1400/08/01 ~ 1400/07/28 تکمیل
جزیره هرمز بازی رنگ و آفتاب 4 روزه 1400/08/28 ~ 1400/08/25 موجود